Export (inclusief intraverkeer) honden en katten

Export gaat over uitvoer van dieren of producten naar het buitenland. Daarbij is onderscheid tussen export naar EU-lidstaten of naar landen buiten de EU. Bij transport van producten uit Nederland naar een andere EU-land spreken we over intraverkeer-uit. De lading met dieren of producten moet voorzien zijn van de certificaten die het ontvangende land eist.

Voorafgaand aan de export van dieren of dierlijke producten controleren NVWA-dierenartsen of ze voldoen aan de wettelijke eisen ( regels voor diergezondheid, traceerbaarheid, dierwelzijn). Als dat zo is, geeft de dierenarts een gezondheidscertificaat af.

Extra eisen: afkomstig van importerend land

Voor de duidelijkheid: extra eisen die aan de export worden gesteld, zijn afkomstig van het importerende land. De NVWA is bekend met deze eisen en verzorgt de controle hierop.