Import (inclusief intraverkeer) honden en katten

We spreken van import bij invoer vanuit andere landen naar Nederland. Daarbij is onderscheid tussen import vanuit EU-lidstaten (intraverkeer-in) en import uit landen buiten de EU.

Import vanuit derde landen

Dieren geïmporteerd vanuit landen buiten de EU, worden gecontroleerd aan de grens, de haven of luchthaven van binnenkomst. Via de internetapplicatie Import Veterinair Online (IVO) is te zien vanuit welke landen import op dit moment mogelijk is. De Douane en de NVWA bieden met deze applicatie de bedrijven snel inzicht óf import mogelijk is en aan welke eisen de import van bepaalde dieren of producten moet voldoen.

Intraverkeer

Geïmporteerde dieren vanuit een EU-lidstaat worden steekproefgewijs gecontroleerd op de plaats van bestemming.

De eisen voor het intraverkeer van dieren liggen vast in Europese regelgeving. Volg het stappenplan voor invoer van honden en katten als het om import voor een handelsonderneming of stichting gaat

Door de autoriteiten in de lidstaat van herkomst moet een EU-gezondheidscertifcaat zijn opgemaakt. Hiermee kan de NVWA controleren of de dieren aan de EU-eisen voldoen. 

Intensievere controles in geval van dierziekte

Zodra in een van de EU-lidstaten een besmettelijke dierziekte uitbreekt of een partij vervuilde voedingsmiddelen is gevonden, controleert de NVWA intensiever op de invoer van dieren en producten uit dat land. In het ergste geval verbiedt de EU uitvoer van dieren en producten uit het getroffen land.