Rol NVWA honden en katten

De NVWA spant zich in om illegale hondenhandel aan te pakken. De NVWA controleert vooral bij bedrijfsmatige houders van en handelaren/fokkers in gezelschapsdieren of zij zich houden aan de regels.

Maatregelen

Bij overtreding van de wettelijke regels legt de NVWA 1 of meer maatregelen op:

  • proces-verbaal of rapport van bevindingen (vroeger boeterapport);
  • last onder dwangsom;
  • bestuursdwang;
  • weghalen van dieren (meevoeren en opslaan) als er sprake is van zeer slechte leefomstandigheden en ernstige overtredingen.

Samenwerking en rol andere organisaties

De NVWA werkt nauw samen met andere instanties om misstanden in de handel van gezelschapsdieren op te sporen en te voorkomen: