Met konijnen, knaagdieren, vogels of reptielen op reis binnen de EU

Voor reizigersverkeer* van konijnen, knaagdieren, vogels (behalve kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae)) en reptielen zijn in de Europese diergezondheidsregelgeving geen nadere voorschriften opgenomen. Dat betekent dat de eigenaar met deze dieren zonder gezondheidscertificaat van de NVWA kan reizen.

Uitzonderingen zijn mogelijk, dus ga altijd na wat de eisen precies zijn. Soms gelden beperkingen door dierziekte uitbraken, bijvoorbeeld bij vogels in geval van vogelgriep. Neem voor de meest recente regels contact op met uw dierenarts, de ambassade of het consulaat van uw reisdoel.

Voor gezelschapsdieren, die vallen onder bedreigde diersoorten, bestaan wel voorschriften door de CITES regelgeving. Hiervoor kunt u de website van RVO raadplegen.

* reizigersverkeer: elke verplaatsing van een gezelschapsdier dat zijn eigenaar vergezelt en waarbij er geen sprake is van eigendomsoverdracht.