Wat wordt verstaan onder een huisdier (of gezelschapsdier)?

Een gezelschapsdier of huisdier is een dier dat zijn eigenaar of een gemachtigde persoon vergezelt tijdens niet-commercieel verkeer*, en dat voor de duur van dit niet-commerciële verkeer onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de gemachtigde persoon blijft vallen.
 

De soorten zijn (volgens bijlage I van Verordening (EU) nr. 576/2013)

  • honden, katten, fretten met een maximum van 5 per eigenaar
  • vogels (behalve pluimvee) met een maximum van 5 per eigenaar
  • knaagdieren, konijnen en hazen (niet bedoeld voor de voedselproductie)
  • ongewervelde dieren (met uitzondering van bijen, hommels, week- en schaaldieren)
  • reptielen, amfibieën en waterdieren voor sierdoeleinden

Uitzonderingen voor honden, katten en fretten

Het mogen er meer zijn dan 5, als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

a) het niet-commerciële verkeer van de honden, katten of fretten vindt plaats met het oog op deelname aan wedstrijden, tentoonstellingen of sportactiviteiten, of aan trainingen voor deze evenementen;

b) de eigenaar of de gemachtigde persoon overlegt het schriftelijke bewijs dat de honden, katten of fretten geregistreerd zijn met het oog op het bijwonen van een onder a) genoemd evenement, of geregistreerd zijn bij een vereniging die deze evenementen organiseert;

c) de honden, katten of fretten zijn ouder dan 6 maanden.

*Niet-commercieel verkeer: elke verplaatsing die niet tot doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen, oftewel het gezelschapsdier reist omdat de eigenaar reist.

Naar pagina Huisdieren meenemen van en naar Verenigd Koninkrijk na de Brexit