Handhaving REACH en CLP 2016 jaarrapportage

Verschillende instanties houden toezicht op de naleving van de REACH- en CLP-verordening. 3 van hen werken samen in het Samenwerkingsverband Handhaving REACH en CLP. Dit zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). In dit document doen zij verslag van de toezichtacties die zij in 2016 hebben uitgevoerd in het kader van REACH en CLP.