Handhaving REACH en EU-GHS 2010, jaarrapportage

In 2007 is een samenwerkingsverband (Regiepunt Handhaving REACH, afgekort RHR) opgezet tussen Arbeidsinspectie (AI), nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en VROM-Inspectie (VI) voor de uitvoering van de handhaving van REACH. Het RHR bestaat uit een Stuurgroep Handhaving REACH (StHR) en een Samenwerkingsverband Handhaving REACH (SHR). In 2009 is deze samenwerking uitgebreid met de handhaving van EU-GHS en zijn de namen aangepast naar StHRG respectievelijk SHRG. Het RHR bestaat uit een Stuurgroep Handhaving REACH (StHR) en een Samenwerkingsverband Handhaving REACH (SHR). In 2009 is deze samenwerking uitgebreid met de handhaving van EU-GHS en zijn de namen aangepast naar StHRG respectievelijk SHRG en zijn de namen aangepast naar StHRG respectievelijk SHRG.