Handhaving REACH en GHS 2012, jaarrapportage

Ook in 2012 hebben de vier betrokken inspectiediensten de naleving van de EU-regelgeving REACH en EU-GHS gecontroleerd. Deze regelgeving beoogt een veilig gebruik van chemische stoffen tijdens productie, import, export, handel en gebruik. De inspectiediensten hebben in totaal 825 bedrijven gecontroleerd (252 door NVWA, 211 door ILT, 19 door SodM en 343 door de Inspectie SZW). De douane heeft daarbij in een aantal gevallen informatie aangeleverd over import en export van stoffen. Tevens heeft de douane 336 producten bij invoer en in het vrije verkeer onderzocht op de risicovolle stof cadmium.