Rapport Handhaving REACH en CLP 2013

Evenals in voorgaande jaren is in 2013 in het kader van de meerjarenaanpak2 de handhaving van REACH en CLP door de genoemde Inspecties uitgevoerd. De resultaten van deze handhaving worden in deze rapportage beschreven.