Concept nieuw informatieblad 85 interpretatiedocument microbiologische criteria

In deze concept versie zijn de inhoudelijke wijzigingen opgenomen. U kon tot en met 31 oktober 2018 reageren op het concept nieuw informatieblad 85. 

Mede op verzoek van verscheidene branche organisaties is publicatie uitgesteld. Publicatie wordt aangekondigd via de nieuwsbrief voedselveiligheid, waarop u zich kunt abonneren.

Inhoudelijke wijzigingen

 • Pagina 7 - aangepast: definitie kant-en-klaar.
 • Pagina 13 - toegevoegd: richtlijn herbestemmen in relatie tot 'verwerking' voor 'behandeling'.
 • Pagina 15 - aangepast: tabel 2 'per levensmiddelencategorie' naar 'per productielocatie'.
 • Pagina 15 - toegevoegd: bemonsteringsschema voor proceshygiëne criteria (gelijk aan infoblad 85 van voor september 2017).
 • Pagina 16 - toegevoegd: bemonsteringsfrequentie bij kleine kiemgroentenproducenten.
 • Pagina 22 - verwijderd: 'Listeria spp.' als omgevingsonderzoekseis in de beslisboom van figuur 1.
 • Pagina 23 - toegevoegd: richtlijn monstername (frequentie/aantal) omgevingsonderzoek.
 • Pagina 23 - toegevoegd: toelichting beperking toepassing van (meer) kwantitatieve analyse volgend op kwalitatieve analyse (afw/25g).
 • Pagina 25 - toegevoegd: identificatie van (mogelijke) CCPs uit voorspellende modellen.
 • Pagina 28 - toegevoegd: toepassing houdbaarheid beperkende tekst in relatie tot openen MAP verpakking.
 • Pagina 29 - aangepast: 'grondstof(fen)'  naar 'levensmiddel'.
 • Pagina 34 - verduidelijkt: toepassing ISO 16140-2 bij gebruik van alternatieve analysemethoden.
 • Pagina 35 - verwijderd: accreditatie-eis analyses naar aanleiding van het bemonsteren van verwerkingsruimten (omgevingsonderzoek).