Beslisschema imitatieproduct

Het NVWA-beslisschema imitatieproducten kan u helpen bij de interpretatie van imitatieproducten.

 De onderstaande stappen zijn erin opgenomen.

  • Het betreft een artikel, dus geen eten of drinken.
  • De vorm, geur, kleur, uiterlijk, verpakking of etikettering kan vooral een jong kind verwarren met eten of drinken. Een klein kind kan deze producten in de mond steken, opzuigen of inslikken.
  • Het product moet aanleiding kunnen geven tot een gevaar, zoals verstikking, vergiftiging, of perforatie of verstopping van de maag of de darmen.

Zie ook