Citrusvruchten bestemd voor sapderogatie

Industriële verwerking tot sap: registreren, erkenning aanvragen verwerkingslocatie/opslaglocatie.

In het EU-uitvoeringsbesluit EU 2016/715 zijn strikte maatregelen opgenomen voor de import van citrus uit Zuid-Afrika, Uruguay en Brazilië. In hetzelfde besluit is de mogelijkheid opgenomen om bepaalde citrusvruchten onder minder strikte fytosanitaire eisen uit bovengenoemde landen naar de EU te exporteren (partijvrijheid). Dit mag alleen als deze vruchten bestemd zijn voor industriële verwerking tot sap. Dit onderdeel van het EU besluit staat bekend als de 'sapderogatie'. Op 5 juni 2017 trad een wijzigingsbesluit op de EU 2016/715 in werking (EU 2017/801), waardoor ook Argentinië onder de maatregelen valt. Ook voor Argentinië is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘sapderogatie’.

De zendingen voor industriële verwerking tot sap uit de 4 genoemde landen gaan vergezeld van een fytosanitair certificaat, waarop staat dat de producten uitsluitend bestemd zijn voor industriële verwerking tot sap. Voor dergelijke zendingen geldt dat de partij bij een visuele beoordeling in het land van herkomst vrij moet zijn van Citrus Black Spot.

De partijen moeten te volgen zijn vanaf het punt van binnenkomst in een EU-lidstaat naar de locatie waar de vruchten tot sap worden verwerkt. Ook de stroom van afval en restproducten dient traceerbaar te zijn.

Verwerkende bedrijven die citrusvruchten verwerken tot sap onder de sapderogatie, alsmede houders van opslagplaatsen waar de partijen citrus bestemd voor verwerking tot sap, in opslag zijn of komen, moeten van tevoren door de NVWA erkend zijn.

Meer informatie