Checklist eisen aan het fytosanitair certificaat bij import hout en verpakkingshout

Dit document is een overzicht van de fytosanitaire eisen die van kracht zijn bij import van hout houtproducten en verpakkingshout uit derde landen. De fytosanitaire eisen en de bijbehorende bijschrijvingen op het fytosanitaire certificaat (FC) vindt u in de 5 volgende stroomschema’s aan het eind van dit document. Met ingang van 14 december wijzigt dit document.