Verleggen internationaal

Als een zending naar Nederland verlegd wordt, moet deze vergezeld gaan van een EU-vervoersdocument. Een zending kan ook vanuit Nederland verlegd worden. Meer informatie hierover in bijgaand document.