Erkenning verlengen

Een erkenning wordt verleend voor 2 jaar. Voor het verlengen van de erkenning neemt de NVWA contact met u op. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een audit (controlebezoek). Tijdens deze audit wordt gecontroleerd of de inspectielocatie nog aan de eisen voldoet en de erkenning kan worden verlengd. Als de NVWA geen contact met u heeft opgenomen voordat de geldigheidstermijn van de erkenning verstrijkt, dan wordt de geldigheidstermijn ambtshalve verlengd totdat de NVWA uw locatie heeft geaudit. Het verkrijgen van een nieuwe douane-erkenning is bij verlenging niet nodig.