Tijdelijk opschorten

Als een inspectielocatie eenmaal erkend is, moet deze natuurlijk aan de eisen blijven voldoen. Het kan zijn dat de medewerker van de NVWA constateert dat een inspectielocatie niet meer aan de eisen voldoet. Dit kan een fysieke afwijking zijn, of een afwijking van een gedragseis (hoe de erkenninghouder dient om te gaan met een zending). De NVWA zal eerst een waarschuwing afgeven en eisen dat de afwijking, als dat mogelijk is, wordt hersteld. Herhaaldelijk afwijken van de eisen kan leiden tot het tijdelijk opschorten van een erkenning. Dit betekent dat er voor een bepaalde periode geen fytosanitaire importinspecties op die locatie voor die bepaalde erkenninghouder meer kunnen worden uitgevoerd.