Import bepaalde producten uit China, India en Belarus met specifieke GN-codes, al dan niet met verpakkingshout

Als u producten met specifieke GN codes met verpakkingshout importeert in de EU, moet u vanaf 1 december 2021 rekening houden met extra importeisen. U moet elke zending vanaf die datum aanmelden in CLIENT Import, zodat het verpakkingshout bij de zending fysiek kan worden geïnspecteerd. Deze maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat ziektes en plagen meeliften die schadelijk zijn voor de gewassen in de EU.

Waarmee moet u rekening houden?

Houd bij import rekening met het volgende:

  • Zorg ervoor dat bij uw zending ISPM 15-verpakkingshout gebruikt wordt.
  • Meld elke zending van tevoren digitaal aan in het importsysteem CLIENT Import.
  • Er kan een fysieke inspectie plaatsvinden van het verpakkingshout bij uw zending.

Welke zendingen meldt u aan in CLIENT Import?

U moet elke zending die u via Nederland importeert in de EU aangeven in CLIENT Import.

Een zending die in Nederland binnenkomt, maar die u in een ander EU-land wilt laten inspecteren, moet u ook aanmelden in CLIENT Import. Datzelfde geldt voor een zending die u in Nederland wilt laten inspecteren, maar aankomt in een ander EU-land. Zie voor meer informatie Verleggen.

Let op: een inspectielocatie moet altijd door ons erkend zijn.

Codes voor aanmelden in CLIENT Import

Als u uw zending aanmeldt in CLIENT Import, heeft u een 'Nom-ID' nodig waarmee u aangeeft of er verpakkingshout bij de zending aanwezig is. Ook heeft u een 'GN-code' nodig waarmee u het product verder specificeert.

GN-codes specifieke producten met verpakkingshout uit China, India, Wit-Rusland (Belarus)

In de lijst hieronder ziet u welke GN-code u moet gebruiken in CLIENT Import.

GN-code Beschrijving Nom-ID met verpakkingshout Nom-ID zonder verpakkingshout
2514 Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 1304495 1304508
2515 Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 1304495 1304508
2516 Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, doorsplijten of op dergelijke wijze 1304495 1304508
6801 Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (met uitzondering van leisteen). 1304495 1304508
6802 Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij post 6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd 1304495 1304508
6803 Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen daaronder begrepen 1304495 1304508
6907 Plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van keramische stoffen, ook indien op een drager (met uitzondering van die van diatomeenaarde of van dergelijke kiezelaarden, vuurvaste producten, tegels die zijn aangepast tot dekservetten, versieringsvoorwerpen, speciale vormstukken voor kachels) 1304495 1304508
7606

Platen, bladen en strippen van aluminium

2360069 2360050
4401 Brandhout, in de vorm van ronde en andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in spanen of kleine stukjes; zaagsel en resten en afval van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen

Gelden voor deze goederen nog andere fytosanitaire maatregelen? Geef ze dan aan zoals u gewend bent.

Is dat niet het geval? Gebruik dan voor zendingen mét verpakkingshout Nom-ID 2506478

Gelden voor deze goederen nog andere fytosanitaire maatregelen? Geef ze dan aan zoals u gewend bent.

Is dat niet het geval? Gebruik dan voor zendingen zónder verpakkingshout Nom-ID 2506486

4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, van hout; opzetranden voor laadborden (met uitzondering van laadborden en opzetranden voor laadborden en met uitzondering van containers e.d. laadkisten, ingericht en uitgerust voor het vervoer mat ongeacht welk vervoermiddel). 2506478 2506486

Wat gebeurt er nadat u uw zending heeft aangemeld in CLIENT Import?

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) inspecteert aangemelde zendingen steekproefsgewijs. Voordat uw zending wordt geïnspecteerd, krijgt u daarvan automatisch bericht. Voor een inspectie betaalt u kosten. De tarieven vindt u op de website van KCB.

Afhandeling door de Douane

Wordt uw zending niet geïnspecteerd? Of is de inspectie afgerond? Dan krijgt u als bewijs van fytosanitaire vrijgave automatisch en elektronisch een P2-code en een CHED-PP-document.

Als u de zending bij de Nederlandse douane in het vrije verkeer wilt brengen, gebruikt u de P2-code in het douanesysteem AGS.

Als u de zending bij de douane van een ander EU-land aangeeft om in het vrije verkeer te brengen, heeft u het CHED-PP-document nodig. Zie voor meer informatie Traces NT & CHED-PP.