Documentcontrole

De eerste stap van de importinspectie is de documentcontrole: hierbij worden het fytosanitair certificaat en - alleen bij verleggingen van een andere lidstaat naar Nederland - het CHED-PP gecontroleerd.

Het fytosanitair certificaat

Het fytosanitair certificaat wordt afgegeven door derde landen. Voor elk land kan het certificaat er anders uitzien. Wel zijn er eisen waaraan het certificaat moet voldoen. Deze staan vermeld in het document 'Eisen aan het fytosanitair certificaat bij import'. De desbetreffende keuringsdienst controleert of het certificaat aan die eisen voldoet, of het geldig en origineel is, en of de juiste bewoordingen en codes zijn gebruikt.

Na de vooraanmelding in Client-Import wordt het fytosanitair certificaat gecontroleerd door de inspecteur op de erkende inspectielocatie. Als de zending onder reduced checks valt, en niet geïnspecteerd hoeft te worden, moet het fytosanitair certificaat binnen twee werkdagen (na de in de elektronische aangifte opgegeven gewenste inspectiedatum) bij het kantoor van de keuringsdienst worden ingeleverd.

Wie planten of plantaardige producten na invoer wil vervoeren naar een andere lidstaat, moet deze voorzien zijn van een plantenpaspoort. De keuringsdienst zal, als de zending is goedgekeurd en het product paspoortplichtig is, na de importinspectie een plantenpaspoort afgeven als sticker op het fytosanitair certificaat.

Documenten