Import waardplanten Oost-Aziatische boktor uit China

Vanwege de vrees voor introductie van de Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) geldt voor de importinspectie van de volgende planten (bestemd voor opplant) uit China een afwijkende werkwijze:

Deze regels gelden voor planten met een diameter van meer dan 1 cm op het dikste punt.

 • Acer spp.
 • Aesculus hippocastanum
 • Alnus spp.
 • Betula spp.
 • Carpinus spp.
 • Citrus spp.
 • Cornus spp.
 • Corylus spp.
 • Cotoneaster spp.
 • Crataegus spp.
 • Fagus spp.
 • Lagerstroemia spp.
 • Malus spp.
 • Platanus spp.
 • Populus spp.
 • Prunus laurocerasus
 • Pyrus spp.
 • Rosa spp.
 • Salix spp.
 • Ulmus spp.

Inspectie

Van dergelijke partijen wordt een aantal planten destructief geïnspecteerd. Destructief inspecteren wil zeggen dat de plant op 1 of meerdere plaatsen wordt doorgeknipt of -gezaagd. Dit is nodig om de plant goed te kunnen inspecteren. De volgende aantallen planten per partij moeten overeenkomstig Europese regelgeving 2012/138/EU op deze wijze worden geïnspecteerd:

Aantal planten per partij

Destructief inspecteren

1-4

0 Inspecteer alle planten grondig

5-4.500

10% van de partij

4.500 en meer

450

Vrijgave

Als er bij de inspectie geen Q-(waardige)organismen of symptomen van de Oost-Aziatische boktor worden gevonden, wordt de zending, met uitzondering van de eventueel aanwezige partij(en) Acer vrijgegeven.

Acers

Als er Acers in de zending zitten, dan moeten deze na circa 2 weken nogmaals worden geïnspecteerd.

Tot aan deze 2e inspectie moeten de planten op de eerste bestemmingslocatie blijven. De Acers moeten apart van andere zendingen in een door de keuringsdienst goedgekeurde afgescheiden ruimte blijven, waaruit eventueel aanwezige boktorren niet kunnen ontsnappen.

Vrijgave Acers

Als bij de inspectie geen Q-(waardige)organismen of symptomen van de Oost-Aziatische boktor worden gevonden, dan wordt de zending vrijgegeven.

Beide inspecties worden uitgevoerd door de keuringsdienst tegen inspectietarief. Mochten er ondanks de inspecties toch boktorren, gaten of larven worden gesignaleerd, neem dan direct contact op met de keuringsdienst of met de NVWA via telefoonnummer 0900-03 88 (lokaal tarief).