Inspectie

Na de controle van het fytosanitair certificaat en eventueel het CHED-PP, wordt de identiteitscontrole gedaan. De keuringsdienst controleert dan of de zending overeenkomt met de gegevens op het fytosanitair certificaat. Zo kijkt de keuringsdienst naar de soorten en de hoeveelheden.

De fytosanitaire inspectie volgt na de identiteitscontrole. Tijdens deze inspectie bekijkt de keuringsdienst of de zending vrij is van schadelijke organismen. Deze organismen, ook quarantaine-organismen genoemd, kunnen schadelijk zijn voor de Nederlandse (en Europese) handel en teelt en moeten dus uit de Europese Unie worden geweerd.

Zending goedgekeurd

Als een zending wordt goedgekeurd, dan wordt deze vrijgegeven. De aangever ontvangt automatisch de P2-code, waarmee de zending ook in het douane-aangiftesysteem AGS kan worden afgerond.

Zending afgekeurd

Uw zending kan ook worden afgekeurd. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Er worden schadelijke organismen aangetroffen.
  • Het originele fytosanitair certificaat is niet aanwezig.
  • Het fytosanitair certificaat voldoet niet aan de eisen.
  • De identiteit van de zending komt niet overeen met het fytosanitair certificaat (dat wil zeggen de samenstelling van de zending, de soorten planten en hun aantallen, komen niet overeen met de beschrijving op het certificaat).

Bij vondst van een mogelijk schadelijk organisme wordt een monster verstuurd naar het Nationaal Referentie Laboratorium van de NVWA. Het laboratorium bepaalt dan of er daadwerkelijk sprake is van een schadelijk organisme.

Bij afkeuring van een zending ontvangt u een aanzegging van de NVWA. Dit is een officieel besluit waarin wordt vermeld dat de zending is afgekeurd en welke maatregelen er worden opgelegd.

Een afgekeurde zending dient te worden vernietigd of buiten de grenzen van de EU te worden gebracht. In het laatste geval kan de zending naar een ander land met andere eisen dan de EU worden getransporteerd. De zending moet dan wel aan de eisen van dit land voldoen.

Documenten: