Reduced checks bij import

Reduced checks, of gereduceerde fytosanitaire controle, is een werkwijze bij import van planten en plantaardige producten, gebaseerd op een inschatting van het fytosanitair risico. Daardoor hoeven niet meer alle partijen te worden geïnspecteerd. De Europese Unie (EU) stelt de inspectiepercentages vast.

Bij reduced checks bepaalt de combinatie van product en land van herkomst het risico. Reduced checks zijn van toepassing als het fytosanitair risico laag wordt ingeschat. Van een dergelijke combinatie hoeft slechts een gedeelte van de zendingen de volledige fytosanitaire controle te ondergaan. De controle bestaat uit een documentcontrole, identiteitscontrole en fytosanitaire inspectie. Van de overige zendingen van deze combinatie wordt alleen de documentcontrole uitgevoerd.

Meer informatie