Ontheffing op invoerverbod voor kleine handelsstroom

De Europese Unie (EU) kan onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde gevallen voor een handelsstroom een ontheffing van het invoerverbod verlenen (derogatie).

Deze ontheffing geldt dan voor alle importeurs, voor de hele EU.

Importeurs kunnen via de NVWA een ontheffing aanvragen bij de Europese Commissie.

De procedure duurt één tot twee jaar.