Steekproefgrootte

Per april 2012 is voor enkele typen product de steekproefgrootte aangepast. Die voor snijbloemen is per juni nog verder bijgesteld.
Steekproef wil zeggen welke en hoeveel stelen, stekken, colli e.d. in de inspectie bekeken worden. Eerder omvatte de steekproef niet altijd alle partijen1 in een zending, terwijl dat wel voorschrift is.

Voor snijbloemen, waterplanten en stekmateriaal heeft de NVWA daarom nieuwe tabellen ontwikkeld. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen.

Snijbloemen: De steekproef wordt bepaald door het aantal stelen per partij/geslacht. Eerder was dit het aantal dozen in een zending. Na de bijstelling per juni 2012 is de steekproef gemiddeld ongeveer even groot als vóór april, maar nu met spreiding over alle geslachten.

Waterplanten: Ieder geslacht moet bekeken worden. Vaak gaat het om zendingen met veel geslachten, soms gemixt verpakt. Door aanpassingen in de manier waarop een zending wordt verpakt en aangeboden voor inspectie kunnen de effecten van de aanpassing meevallen.

Stekmateriaal: de steekproef wordt bepaald per partij, niet meer per zending. Voor reguliere zendingen zal de steekproef soms wat intensiever, soms wat globaler uitpakken.

Tips

Door goede documentatie, aanduidingen en dergelijke kan het proces van bepalen en nemen van de steekproef soepel verlopen. Daarom een aantal praktische tips, overleg hierover met uw leverancier:

  • Goede aanduidingen op de dozen.
  • Zending op slimme en handige manier stapelen.
  • Paklijst met doosnummers en inhoud per doos (botanische namen (!!), zo mogelijk in alfabetische volgorde). Eventueel gewaarmerkt door de fytosanitaire autoriteit in het land van oorsprong zodat deze paklijst kan dienen als bijlage bij het fyto.
  • Kleine partijen stek bij elkaar in één doos, een kleine partij niet tussen een grote partij wegstoppen.
  • Weten waar welke partijen zitten vóór aanvang van de keuring
  • Goede assistentie tijdens de keuring. Goede/snelle aan- en afvoer van de dozen.
  • Voldoende licht en ruimte om al die dozen te inspecteren.
  • Elke partij op geslachtsniveau per regel op het export certificaat aanduiden.

1 Uit 'termen en definities': Partij: Een hoeveelheid planten of plantaardige producten van één herkomst en soort, identificeerbaar door zijn homogene samenstelling en die als afgeronde hoeveelheid wordt geïnspecteerd.

In geval van meerdere soorten op niveau van de botanische naam (voorbeeld Dracaena marginata en Dracaena fragrans; Citrus sinensis en Citrus limon) gaat het dus per definitie om een niet-homogene zending, dus meer partijen. Het kan wel zo zijn dat op het fyto één botanische naam staat (dracaena; citrus) maar uit paklijst, bijlage en/of tijdens inspectie kan dan blijken dat er op niveau van soort meerdere partijen zijn. De inspecteur bepaalt in dat geval op basis van die onderverdeling per partij de steekproef.