Afhandeling van de fytosanitaire controles in een andere lidstaat, maar douaneaangifte ten invoer in Nederland

In het geval dat alle fytosanitaire controles zijn afgerond in een andere lidstaat en de zending daar fytosanitair is vrijgegeven, maar de zending in Nederland bij de douane ten invoer aangegeven wordt, dient de zending (digitaal) te worden vergezeld door een volledig afgerond CHED-PP met de optie I.23 'voor interne markt' geselecteerd en met status 'Validated' (of het equivalent in de taal waarin het document is opgemaakt). Dit CHED-PP voert u vervolgens op bij de aangifte ten invoer bij de Nederlandse douane.