Binnen Nederland

Voor het verleggen van een zending van de buitengrens naar een erkende inspectielocatie is toestemming van een keuringsdienst nodig. Bij elektronische vooraanmelding met CLIENT, wordt deze toestemming door CLIENT gegeven via een elektronische melding. Er is dan geen Europees fytosanitair vervoersdocument (Model 99) nodig. Bij schriftelijke vooraanmelding geeft de keuringsdienst toestemming voor verlegging op basis van de faxaanvraag en het fytosanitair certificaat.