Eisen bij transport

Het transporteren van een zending, voordat deze door een keuringsdienst geïnspecteerd is, brengt een aantal risico's met zich mee. In de zending kunnen zich immers schadelijke organismen bevinden. Het transport moet daarom aan bepaalde eisen voldoen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen producten van laag risico en hoog risico.

Alle producten moeten worden vervoerd in een gesloten transportmiddel en voorzien zijn van een document betreffende de status van de fytosanitaire controles: het Europees fytosanitair vervoersdocument (model 99). Dit laatste geldt niet voor zendingen die worden verlegd naar een inspectielocatie binnen Nederland en die elektronische aangemeld zijn of bij zendingen die binnen Schiphol of het Rotterdams havengebied worden verlegd. Daarnaast geldt voor producten van hoog risico nog een aanvullende eis. Het gaat daarbij om: niet gekoelde snijbloemen, niet gekoelde groenten en fruit, niet gekoeld stekmateriaal (inclusief wortelstokken), boomkwekerijproducten, bonsais en bonsai-achtige producten en overig hout. Als zich meer dan één zending in het gesloten transportmiddel bevindt, geldt dat:

  • Het transport gekoeld moet plaatsvinden.
  • Of de zendingen moeten zijn verpakt in dichte dozen (daarmee is dan voldaan aan de eis van gesloten transport).
  • Of de zendingen moeten worden verlegd naar dezelfde inspectielocatie én ze moeten in één inspectiebezoek worden geïnspecteerd.

Voor het transport van bonsai (of bonsai-achtige) producten gelden bovendien aanvullende eisen.