Naar andere lidstaat

Het kan gebeuren dat plantaardige producten van buiten de EU vanuit ons land naar een andere lidstaat worden vervoerd, zonder dat deze in Nederland zijn geïnspecteerd. Dit is alleen toegestaan als daarover tussen de verantwoordelijke instanties van de beide lidstaten een afspraak is gemaakt en documentcontrole heeft plaatsgevonden. Momenteel bestaat er alleen een dergelijke afspraak met België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Litouwen, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië en Zweden. Om de zending te kunnen verleggen naar een locatie in één van deze lidstaten, dient deze locatie ook een erkende inspectielocatie te zijn. Verlegging naar andere bestemmingen buiten Nederland is niet toegestaan.

Bij verlegging naar een inspectielocatie in een andere lidstaat is altijd een Europees fytosanitair vervoersdocument (model 99) vereist. Dit is ook nodig bij elektronische aanmelding. De andere Lidstaat heeft namelijk geen toegang tot het CLIENT-systeem en moet dus over de status van de zending worden geïnformeerd met het model 99.

Electronische vooraanmelding

Bij elektronische vooraanmelding stelt de aanvrager met behulp van het elektronische bericht uit CLIENT het Europees fytosanitair vervoersdocument (model 99) op. De aanvrager gaat met het CLIENT bericht, het fytosanitair certificaat en het ingevulde Model 99 naar het keuringsdienstkantoor of douanekantoor. De keuringsdienst of douane controleert de documenten (documentcontrole) en waarmerkt het Model 99. De zending kan nu worden verlegd naar de andere Lidstaat. De identiteitscontrole en de fytosanitaire inspectie hebben dan plaats in de andere lidstaat.

Schriftelijke aanmelding

Bij schriftelijke aanmelding gaat de aanvrager met een ingevuld Europees fytosanitair vervoersdocument (Model 99) en het fytosanitair certificaat naar het locatiekantoor van de keuringsdienst of douane, waar toestemming voor verlegging naar een andere Lidstaat wordt gegeven en het vervoersdocument wordt gewaarmerkt.