Verpakkingshout

Wereldwijd wordt steeds meer gebruik gemaakt van verpakkings- en stuwhout in het handelsverkeer. Daardoor kunnen schadelijke organismen, die mogelijk in het hout zitten, ongemerkt en ongewild worden verspreid. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van de Aziatische boktor (in Noord Amerika en in enkele landen binnen de EU) en de introductie van het Dennenhoutaaltje in Portugal. Een toenemend aantal landen eist daarom dat binnenkomend verpakkings- en stuwhout voldoet aan de mondiale standaard ISPM 15. Per 1 januari 2008 moet verpakkings- en stuwhout dat de EU binnenkomt conform ISPM 15 zijn behandeld en gemarkeerd (door een door SMHV erkend bedrijf). Per 1 juli 2009 moet dit hout ook zijn ontschorst, alleen kleine afzonderlijke stukjes schors zijn dan nog toegestaan.

Specifieke eisen voor import van verpakkingshout uit China

Voor verpakkingshout in zendingen van (natuur)steenproducten uit China geldt sinds april 2013 een inspectieplicht bij import. Deze inspectieplicht wordt in april 2015 met twee jaar verlengd en tevens uitgebreid. De inspectieplicht gaat ook gelden voor verpakkingshout in zendingen van leisteen, keramiek en staal. Details over welke producten het precies betreft en welke inspectiepercentages gelden staan in het document 'Steen-en staalproducten en inspectiepercentages'. Nadere informatie volgt binnenkort op deze website.

Specifieke eisen voor Portugal

Binnen het EU handelsverkeer hoeft verpakkings- en stuwhout niet conform ISPM 15 behandeld en gemarkeerd te zijn. Echter, met ingang van 1 januari 2010 moet al het verpakkings- en stuwhout van naaldhout dat continentaal Portugal verlaat hier wel aan voldoen. Om logistieke problemen te voorkomen adviseert de NVWA voor verpakkings- en stuwhout met bestemming continentaal Portugal te kiezen voor hout dat conform ISPM 15 behandeld en gemarkeerd is.

ISPM 15

Dit houdt in dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Het hout moet zijn voorzien van een merkteken als bewijs dat het afdoende is behandeld. Hout dat eenmaal is behandeld en gemarkeerd is onbeperkt inzetbaar voor de handel met landen die ISPM 15 hebben geaccepteerd. Zendingen met hout conform ISPM 15 hebben geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort voor het hout nodig, het merkteken is het bewijs dat het hout in orde is.

Import van naaldhout uit Rusland

Rusland heeft ISPM 15 niet geïmplementeerd. Rusland accepteert verpakkingshout conform ISPM 15, maar import naar Nederland en de EU vanuit Rusland gaat niet door middel van ISPM 15. Voor de import van los hout uit Rusland naar Europa gelden daarom aanvullende voorwaarden. De documenten: Checklist eisen aan fytosanitair certificaat bij import houten en Import van naaldhout herkomst Rusland gaan nader in op die voorwaarden.

Documenten