Braziliaans vlees – werkwijze NVWA bij import

De Braziliaanse overheid heeft naar aanleiding van berichten over fraude met Braziliaans pluimveevlees in maart 2017 besloten dat bedrijven die bij het fraudeonderzoek betrokken zijn niet meer naar de Europese Unie (EU) mogen exporteren. De Braziliaanse overheid heeft dat gedaan op aandringen van de Europese Commissie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de toezichthouders in alle andere landen van de EU voeren extra controles uit op zendingen van Braziliaanse bedrijven die nog wel mogen exporteren naar de Europese Unie. Dat betekent dat de NVWA alle zendingen uit Brazilië fysiek controleert. Dit gebeurt op verzoek van de Europese Commissie.

Bij de fysieke controle controleert een dierenarts van de NVWA of de documenten bij deze zending horen (overeenstemmingscontrole). Daarnaast voert de dierenarts zogenoemd organoleptisch onderzoek uit om te kijken of het vlees aan de voedselveiligheidseisen voldoet. Bij 20% van de zendingen voert de NVWA daarnaast ook laboratoriumonderzoek uit op het vlees. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of er geen ziekmakende bacteriën in het vlees zitten. Partijen vlees die niet aan de Europese voedselveiligheidsstandaard voldoen worden aan de grens geweigerd en mogen dus niet in de EU worden geïmporteerd.

Europese toezichthouders stellen elkaar via het Rapid Alert System for Food en Feed (RASFF) op de hoogte van geweigerde zendingen. Op die manier wordt voorkomen dat zendingen die in het ene land geweigerd worden, niet alsnog via een ander land in de EU worden geïmporteerd. De NVWA heeft in 2017 ruim 11.000 zendingen met vlees, dierlijke producten en levende dieren uit Brazilië gecontroleerd. In totaal zijn hiervan 157 zendingen geweigerd.

Wat betekent het Braziliaanse exportverbod voor vlees afkomstig van niet-verdachte Braziliaanse bedrijven?

Dit betekent voorlopig het volgende voor zendingen uit Brazilië die bij een Nederlandse GCP aankomen:

Voor partijen afkomstig van bedrijven die niet afkomstig zijn van bedrijven betrokken bij de fraude.

  • Alle aangeboden zendingen vlees afkomstig van andere bedrijven uit Brazilië vallen onder het verscherpt keuringsregime. Verscherpt regime betekent 100% materiële controle en in 20% van de zendingen een monsteronderzoek. Procedures over conform/aanhouden/weigeren zijn identiek aan de reguliere procedures.
  • De NVWA spant zich in om zo spoedig mogelijk, mogelijk te maken dat bij de D-controle al aangegeven wordt welke zendingen bemonsterd moeten worden. Tot dat mogelijk is, zal het op de keurpunten bepaald moeten worden.

Opschorten van productie en certificering door de Braziliaanse overheid

De NVWA is door de Europese Commissie geïnformeerd dat de Braziliaanse overheid de productie en certificering van vers pluimveevlees en pluimveevleesbereidingen naar de EU vanaf 16 maart 2018 uit voorzorg heeft opgeschort bij de volgende bedrijven:

  • BRF: SIF's 1; 18; 103; 104; 292 and 2014;
  • SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S. A: SIF 2518;

De productie en certificering in de volgende bedrijven was reeds opgeschort en blijft van kracht:

  • BRF S.A: SIF's 466 (04 december 2017), 1001 (05 maart 2018),
  • SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S. A: SIF 4567 (08 december 2017).

Alle zendingen vers pluimveevlees, pluimveevleesbereidingen alsmede de eerste 10 partijen pluimveevleesproducten met behandeling A volgens Beschikking 2007/777/EG, afkomstig van bovenstaande bedrijven en gecertificeerd vóór de datum van opschorting, worden bemonsterd voor onderzoek op Salmonella en worden aangehouden in afwachting van de uitslag.

Verwijdering van de lijst met erkende inrichtingen door de Europese Commissie

Op 14 mei 2018 is Uitvoeringsverordening (EU) 2018/700 gepubliceerd, deze wordt per 16 mei 2018 van kracht.

In de bijlage bij deze Uitvoeringsverordening zijn bedrijven in Brazilië met hun erkenningsnummers vermeld die worden geschrapt uit de lijst van inrichtingen die erkend zijn om naar de Europese Unie te exporteren. Partijen, afkomstig uit deze bedrijven en gecertificeerd vóór 16 mei 2018, kunnen onder toepassing van het huidige (versterkte) controleregime worden toegelaten. Partijen, afkomstig uit deze bedrijven en gecertificeerd op of na 16 mei 2018 worden niet tot de Europese Unie toegelaten. Wanneer dergelijke partijen in een grensinspectiepost worden aangeboden, worden deze geweigerd.

Op 12 juli 2018 is Uitvoeringsverordening (EU) 2018/981 gepubliceerd, deze wordt per 13 juli 2018 van kracht.
Op basis van deze uitvoeringsverordening wordt de lijst van Braziliaanse inrichtingen gewijzigd waaruit visserijproducten voor menselijke consumptie mogen worden ingevoerd. Alle bedrijven worden van de lijst geschrapt.