FBIP_002: Bericht aanbieder/sip-houder m.b.t. aanhouding

Voorbeeld van een aanhoudingsbericht uit VGC Client