Formulier FBIP_007: Bericht aanbieder/sip-houder voornemen tot weigering

Dit formulier geeft een voorbeeld van een voornemen tot weigering, zoals deze verzonden wordt vanuit het systeem VGC Client.