FBIP_008: Bericht aanbieder/sip-houder besluit mbt weigering

Voorbeeld van een weigeringsbericht uit VGC Client