Werkhandboek BIP en Entrepots

Het werkterrein waarvoor dit werkhandboek geldt betreft de veterinaire controles in Nederlandse Buitengrens inspectieposten (BIP’s) en entrepots. De BIP’s zijn gevestigd op of in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van binnenkomst op het grondgebied van de Europese Unie (EU). Hier vinden controles plaats van levende dieren (en – producten) of veterinaire producten teneinde deze in te voeren in – of door te voeren door de EU.

Het team Entrepots en Haven houdt toezicht op de niet EU waardige veterinaire partijen, die opgeslagen/doorgevoerd worden in/door de EU met als uiteindelijke bestemming een derde land of scheepsproviand.