K-IK-EP-P01 Procedure Entrepots (VVE, SL, SE)

Deze procedure beschrijft de werkwijze van de NVWA bij het toezicht uitvoeren op het in-, op- en uitslaan van niet EU-waardige producten van dierlijke oorsprong in het Veterinair Vrij Entrepot (VVE), Scheepsleverancier (SL) en Speciaal Entrepot (SE). Het betreft producten bestemd voor derde landen, grensoverschrijdende zeevervoermiddelen en boorplatforms.