K-IK-EP-P01 Procedure erkende Entrepots

Deze procedure beschrijft de werkwijze van de NVWA bij het toezicht uitvoeren op het in-, op- en uitslaan van doorvoerzendingen producten van dierlijke oorsprong in het erkende Entrepot Het betreft producten bestemd voor derde landen, grensoverschrijdende zeevervoermiddelen en boorplatforms.