K-IK-EP-W05 Werkvoorschrift invullen TRACES

Niet EU-waardige producten van dierlijke oorsprong kunnen tijdelijk worden opgeslagen in een Veterinair Vrij Entrepot (VVE). Bij uitslag vanuit een VVE kan een dergelijke partij of een gedeelte hiervan slechts 2 bestemmingen volgen:
• Bestemming derde land; de partij verlaat de EU rechtstreeks via een uitgaande BIP
• Bestemming scheepsleverancier (SL).
In beide gevallen wordt er een deel-GDB opgemaakt. Deze dient te worden geregistreerd in TRACES m.b.v. de beschikbare splitfunctie.

In deze instructie wordt beschreven hoe het deel-GDB in beide situaties moet worden ingevuld.