NVWA_WIEP_002 Voorschrift opslagcontrole

Bij erkende veterinair vrije entrepots en scheepsleveranciers vindt naast de aangevraagde werkzaamheden tevens wekelijks een opslagcontrole plaats op grond van artikel 12, 5e lid van Richtlijn 97/78/EG en artikel 4 van Beschikking 2000/571/EG.