Voorschrift Destructieadministratie (NVWA WIEP 005)

Doel van dit document is het beschrijven van het proces rondom de opslag en afvoer van Non-EC producten van dierlijke oorsprong met bestemming destructie.