NVWA_FBIP_007 bericht exploitant/IC voornemen tot weigering

Dit formulier geeft een voorbeeld van een voornemen tot weigering, zoals deze verzonden wordt vanuit het systeem VGC Client.