BPR-31 Retourzendingen levende dieren

Deze procedure beschrijft hoe de NVWA de controle uitvoert voor dieren die aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn, afkomstig zijn uit de EU en terugkeren naar de EU, nadat de binnenkomst in een derde land geweigerd is.