BIPVS_07: Introduceren nieuwe medewerkers GCP

Als nieuwe medewerkers worden aangesteld in een team Import van de directie Keuren wordt aan hen een introductieprogramma uitgereikt, waarin de kennismaking met de NVWA en het werk staat beschreven.