BIPVS_05: OK to Forward (OKTF)

Dit voorschrift beschrijft de werkwijze waarop de NVWA op verzoek van een keurpunt een inhoudelijk oordeel geeft over een kopie van een gezondheidscertificaat. Aan de hand van deze beoordeling geeft het keurpunt al dan niet een ok to forward voor de betreffende zending. Het doel is het aantal aanhoudingen op grond van omissies in het gezondheidscertificaat te minimaliseren.