BIPVS_20 Noodprocedure afdeling Importkeuring

Deze noodprocedure beschrijft hoe er gehandeld moet worden indien er een storing optreedt, waardoor het digitaal aanmelden en/of afhandelen van veterinaire partijen tijdelijk niet mogelijk is. Deze storing kan o.a. optreden in VGC, TRACES, de software van de belanghebbende bij de lading, Port Community Systemen en/of bij de Douane.