ALIM08 Bestemmingscontrole

Deze instructie beschrijft de uitvoering van de bestemmingscontrole in TRACES door de NVWA in geval van monitoring naar het bedrijf van bestemming bij de invoer uit derde landen van bepaalde dierlijke (bij)producten en van producten van dierlijke oorsprong voor wederinvoer, de zgn. retourpartijen.