ALIM13, Convenant NVWA en Douane

Convenant NVWA – Douane; het betreft hier de samenwerking bij veterinaire controles.