HPIE0202: Verklaring kolommen

Erkenningen Buitengrens Inspectie Posten - Lijsten BIP's. Verklaring Kolommen.