Instructie onderhoud erkenning Speciaal Entrepot

Deze instructie beschrijft het door de NVWA uitgevoerde controleregime, dat toegepast wordt met als doel op verantwoorde wijze toezicht houden op een verleende erkenning Speciaal Entrepot volgens Art. 13, lid 2 van RL 97/78/EG.