Instructie onderhoud erkenning Veterinair Vrij Entrepot

Deze instructie beschrijft het door de NVWA uitgevoerde controleregime, dat toegepast wordt met als doel op verantwoorde wijze toezicht houden op een verleende erkenning Veterinair Vrij Entrepot volgens Art. 12, lid 4; Richtlijn97/78/EG.