Instructie verlenen erkenning Speciaal Entrepot

Deze instructie beschrijft de werkwijze waarop een erkenning Speciaal Entrepot volgens Art. 13 lid 2 van Richtlijn 97/78/EG wordt verleend.