Digitaal aanvragen van importgerelateerde erkenningen en vergunningen.

Toelichting op het digitale aanvraagformulier voor erkenningen en registraties.